top of page

Københavns Frikirke - et forsamlingshus i byen

Navn: Købehavns Frikirke

Adresse: Filippavej 3, Frederiksberg, Danmark

Program:  Udvidelse af kirke og nye kirkesal og møderum.

Areal: 450 m2 nybyg, 600 m2 renovering

År: 2019-2022

Status: Under udarbejdelse

Budget: 

Bygherre: Købehavns Frikirke

Totalentreprenør: 

Ingeniør: Henry Jensen A/S. Rådgivende Ingeniører

Beliggenhed -  en kirke ved søerne i KBH

KBH Frikirke ligger på Filippavej nær søerne. Området er meget blandet både hvad angår arkitektur og anvendelsen af bygningerne. Naboerne består både af boliger, kontorleje-mål, en daginstitution og en skole.

Københavns Frikirke_birdview01_redigeret.jpg

Københavns Frikirke - et forsamlingshus i byen

Københavns Frikirke på Filippavej har en fantastisk beliggenhed og en historie der er værd at holde fast i og arbejde videre med. Bygningen fremstår dog for lukket, mystisk og utilgængelig for folk der ikke kender kirken.

KBH Frikirke oplever en stor medlemstilgang og interesse fra lokalsamfundet og har brug for at ændre og udvide Kirken på forskellige måder. I kommuneplanen er mulighed for næsten en fordobling af kirkens etageareal i forhold til i dag. Kirken ønsker kun at udnytte en del af denne kapacitet. 

For det første er der brug for større og bedre balkoner med siddepladser og godt udsyn i Kirkesalen, således at der kan deltage flere til både gudstjenester og andre arrangementer. 

Desuden vil Kirken gerne åbne kirken mere op over for omgivelserne, for at afspejle alle de aktiviteter og de mangfoldige sociale arrangementer og musikarrangementer, som alle byens borgere kan deltage i.

Allerede i dag er det gode samarbejder etableret med Skolen ved Søerne og SFO ved siden af..

Frikirke-høj-opløsning.jpg
Frikirke-høj-opløsning_final.jpg

Vores ønske om at udvide kapaciteten er ikke et forsøg på at undgå samarbejdet med naboer og kommunale samarbejdspartnere og have nok plads selv. Tværtimod, har vi et stort ønske om at være en aktiv medspiller, som stadig opererer med aktiviteter og engagement som er større og bredere end vi kan rumme i egne lokaler, men som også kan tilbyde forbedrede faciliteter til byen og samarbejdspartnere.

I dag kan der kun være ca. 150 i kirkesalen - i fremtiden ønskes som minimum plads til 250 siddepladser.

Der er desuden ikke tilstrækkelig plads til at forsamles udenfor Kirkesalen inden gudstjenester eller andre musikarrangementer. Den øgede kapacitet i kirkesalen vil derfor også udløse et behov for en ny foyer, der også kan fungere som åben café ud mod byen.

Til sidst har kirken brug for flere mødelokaler, således at der kan foregå flere arrangementer samtidigt da kirken er åben og fyldt med aktiviteter alle ugens aftener. 

Vi vil gerne tilføre kirken et nyere og mere moderne arkitektonisk greb der komplementerer og respekterer Kirkens historiske værdi, men som også tilfører kirken ny arkitektonisk, social og kulturel værdi. 

Diagram 1.jpg

En åben og transparent bygning åbner kirken op

I det nye forslag skabes en let og transperent foyer hvor gammelt og nyt mødes og kirken transformeres til et mere åbent og udadvendt rum der åbner sig op i forhold til omgivelserne og inviterer indenfor. 

Ideen er at etablere en flot lys glasfoyer ud mod Filippavej der åbner sig op mod byen og inviterer indenfor.

Den eksisterende kirke og søjleindgang indrammes i en let og nænsom glasmontre, hvor lyset kan sive ned langs facaderne og fremhæve samspillet mellem nyt og gammelt. 

For at henlede opmærksomheden på hovedbygningen holdes foyeren helt i hvidt og med stedvise kurvede glasfacader og iscenesætter herved bevægelsen ind i kirkesalen, som et let gardin der rulles til side og inviterer indenfor. 

Foyeren fortsætter på siden af Kirken mod øst, og skaber en direkte adgang til fælleslokaler.

Taget indrettes til ophold for kirkegængere og folk fra lokalområdet der besøger kirken og leg for skolens børn, med adgang fra Filippavej og fra balkoner på 1 sal i Kirkesal.

Københavns-frikire-axo.jpg

En ny kirkesal med balkoner som et stort træmøbel der fylder det lyse kirkerum ud.

Kirkesalen har en god størrelse som giver en intim atmosfære til gudstjenester og koncerter. 
Men der er brug for flere siddepladser i kirkesalen. 
Siddepladserne skal være gode, både æstetisk, med hensyn til udsyn og i forhold til fleksibilitet, da der foregår mange forskellige arrangementer i kirken.
Målsætningen er ca. 250-300 siddepladser samlet i kirkesalen.

Den arkitektoniske Idé med renoveringen af kirkesalen, er at så vidt muligt at beholde den bevaringsværdige facade omkring Kirkesalen som en skal for en ny og bedre inddeling af kirkerummet med nye balkoner som indsættes som et flot varmt ”træmøbel” i det hvide klassicistiske stringente rum.

For at skabe en bedre regulær kirkesal, nedlægges forrummet og kirkesalen vendes om, således at der kan etableres flere siddepladser på balkonen med bedre udsyn. 
Der etableres nye adgangsforhold til kirkesalen og trappe op til balkon. 
Fra balkoner er der udgang til tagterrasses med mulighed for ophold og leg,
 

Diagram 2.jpg
Axo top tribune 2 -.jpg
View-from-stage.jpg
View-from-back-low.jpg
View-from-back-tribune.jpg
Snit.jpg
Stueplan.jpg
1 sal.jpg
bottom of page